462928-dog

Hundar är ju människans bästa vän, trots att vi har haft mer eller mindre tama hundar i vad man tror kan vara över 17 000 år, lär vi oss än idag nya saker om våra ludna vänner som vi inte hade någon aning om.

Hundar är flockdjur och har därför ett naturlig förståelse för sociala strukturer och skyldigheter, och kan interagera med andra medlemmar av flocken. Detta har även hjälpt hundar att läsa och reagera på människors kroppsspråk, som att peka och andra gester, men även att förstå röstkommandon.

Man hör ofta talas om intelligens vad gäller både människor och djur, men intelligens har alltid varit svårt att definiera. Vi har till exempel på senare tid insett att fåglar från familjen kråkfåglar har visat sig vara kapabla till problemlösning, något som vi tidigare bara hade hittat hos primater och delfiner.

Hundars förmåga att lära sig trick och dylikt kan ju klassas intelligens kan man tro, men man måste vara försiktig med tolkningen av sådant bevis då snabbheten en hund lär sig något kan vara influerade av bland annat de belöningar som används i träningen, motivationen eller aktivitetsnivån på hunden.

210017-dog-giving-woman-high-five

En studie från Frankrike visade på att hundar verkar kunna känna igen andra hundar, oavsett ras, storlek eller form, och skilja dem från andra djur.

De reagerar också på ett speciellt sätt när det träffar människor. Människors ansikten är asymmetriska och vår blick går instinktivt till den högra sidan av ansikten för att få information om en persons känslor och tillstånd. I en annan studie från England har man märkt att hundars blick också först går till människors högra sida av ansiktet, och de gör bara detta när de möter människor, inte med andra djur, inte ens andra hundar. De är därmed den enda icke-primat arten som vi vet gör detta.

Hunden Betsy, en Border Collie, fick faktiskt en artikel i National Geographic Magazine för att hon hade lärt sig över 340 ord och kunde koppla ihop ett föremål med ett foto på föremålet trots att hon aldrig sett föremålet eller bilden tidigare.

En något mer lättsam och rolig historia är om Yorkshire-terriern Jilli som visade sig mycket snabb på att lära sig nya saker, bland annat lärde hennes tränare henne spelets grunder.

Att hundar sedan har ett otroligt bra luktsinne är nog inget nytt, men för ett antal år sedan visade sig att detta luktsinne kanske är ännu mer fantastiskt än vad vi först trodde. Forskare har upptäckt att hundar faktiskt kan känna lukten av cancer. Detta kan bero på att cancervävnad avger andra kemikalier än vanlig vävnad och det kanske då inte är så otroligt att en hund skulle kunna känna lukten av detta. I många studier har hundar visat sig vara förvånansvärt precis på att upptäcka vissa typer av cancer bara genom att känna lukten av patientens urin eller andedräkt.

I 2008 i Nordirland rapporterades det att från flera typ-1 diabetes patienter att deras hundar ofta försökte vara dem att deras blodsockernivå började sjunka, redan innan de själva började lägga märke till symptomen. Denna förmåga undersöks fortfarande och man vet inte om det är möjligt än att hundar kommer att kunna tränas att göra detta med hög träffsäkerhet.

I ett annat medicinsk område har det även dykt upp fall där hundar har förutsett och varnat sina ägare att de håller på att få konvulsioner. Hundar har rapporteras att dra i sina ägare i ett försök att få dem att lägga sig ned, något som faktiskt är mycket bra att göra innan en konvulsion då man annars kan falla omkull och skada sig beroende på hur eller på vad man faller.

Det finns så många fall av hundar som visat upp otroliga förmågor att det vore omöjligt att ta upp alla i en enda artikel, men de som presenterats här kan anses vara tillräckligt med indikationer på att vi fortfarande har mer att upptäcka om vår bästa vän.