jägare_och _hund_320006654

En jakthund är en hund man använder i samband med jakt. Det kan vara en av en lång rad av hundraser och faktum är att beroende på vad man jagar, finns det rekommendationer för vissa specifika raser.

Börja jaga med hund

Att börja jaga med hund kräver en hel del utbildning både för jägaren och hunden. Mycket av den informationen man behöver kan man hitta om man besöker Svenska Jägarförbundet, inklusive en hel del länkar till hundklubbar och andra informativa sajter om hundar som kan hjälpa en på traven.

Att jaga med hund blir ofta lättare för både jägaren och hunden om man har en del specialutrustning. För exempel på detta kan man titta på webbutiken Jakto.

Olika jakthundstyper

Man brukar dela upp jakthundar i ett par olika kategorier beroende på vilken uppgift de har under jakten:

  • Drivande – en drivande jakthund använder man för jakt på småvilt, rådjur och i vissa fall även hjort. I Sverige är den vanligast att man som ensam jägare använder sig av en löshund som med drevskall drivet djur mot skytten.
  • Ställande – en ställande jakthund får djur att stanna upp och koncentrera sig på hunden med hjälp av ett rytmiskt skällande, även kallat ståndskall, som gör det möjligt för jägaren att smyga fram och fälla djuret.
  • Apporterande – en apporterande jakthund är en som tränats att söka och apportera nedskjutet vilt på både land och i vatten.
  • Stående – stående jakthundar är framavlade för att kunna göra något man kalla ”stå för fågel”, vilket är mer eller mindre att de stannar upp och visar jägaren var de sett en fågel.
  • Grythund – en grythund använder man när man jagar vilt som lever i gryt. Exempel på vanliga jakter där dessa hundar används är grävling och rödräv. De kan specialiseras på att antingen driva ut djuret ur grytet eller markera det så att jägaren kan gräva ned sig och skjuta.

Den internationella kennelfederationen: Fédération Cynologique Internationale står bakom dessa klassificeringar.