Att träna sin hund i lydnad är väldigt viktigt för att din och din hunds relation ska bli så bra som möjligt. Det är också ett bra sätt att utmana sin hund på, vilket den säkerligen uppskattar.

Begreppet hundlydnad kan delas in ett antal olika kategorier. Den form av lydnad som nog de flesta hundägare brottas med om inte dagligen så ändå ganska ofta är vardagslydnad, vilket går ut på att lära sin hund saker som att ligga still, inte dra i kopplet samt att gå fint under rastning och promenader.

Lydnadsträning

En annan form av lydnad är tävlingslydnad där lydnaden blir något mer av en sport. Här ställs det stora krav på både hund och ägare att samarbeta på ett bra sätt, av den anledningen är det viktigt att bygga upp ett bra förtroende hos sin hund om man har för avsikt att träna den i tävlingslydnad.

En tävlingsform där tävlar med sin hund i lydnad är rallylydnad som går ut på att man går runt med sin hund på en bana och utföra olika moment i lydnad, som exempelvis att ligga still en viss tid utan att resa sig och så vidare. Inom rallylydnad ingår även moment som påminner om agility och freestyle.